Samenwerken:

 

Klaas heeft een plan voor ontwikkeling van leer / werkplekken op Heidewaard ontwikkelt.

Zijn eerste prioriteit is het versterken van het leiderschap en het huidige team.

Klaas zet in op het ontwikkelen van zelfkennis. Ken je sterke kanten en ken je zwakke kanten.

Daarmee zet hij een ieder in zijn kracht. Klaas bewaakt de persoonlijke groei processen door wekelijkse gesprekken, en stelt planmatig bij aan de hand van nieuwe informatie.

In de gesprekken deelt Klaas zijn verworven kennis en expertise.

Klaas heeft verschillende lijnen buiten de organisatie uitgezet en heeft het netwerk van Heidewaard in de afgelopen periode uitgebreid. We hebben persoonlijk kennis gemaakt met 5 nieuwe vrijwilligers, verschillende organisaties die helpen en ondersteunen bij aanvragen van subsidies en een organisatie die zorgt voor de opleiding van Medereizigers ( Buddy’s ) waaraan 4 teamleden van Heidewaard deelnemen.

 

H. Simonsz, directeur

zorg/leerwerkboerderij 

Op deze pagina feedback en referenties ten aanzien van Klaas Pranger, innitiatiefnemer Samen Technisch en Medereiziger.

Referentie's en Feedback

Pedagogisch/didacties:

 

Klaas daagt leerlingen uit om naar zichzelf en hun toekomst te kijken. Een aantal leerlingen kwamen na afloop met de opmerking dat ze nog nooit zo over hun toekomst hadden nagedacht. Ze voelden zich dus ook meteen op hun gemak om dit met hem te delen. En er werden gerichte vragen gesteld die zorgde voor nieuwe inzichten bij de leerlingen.

 

N. Dingelstad docente MBO

Interpersoonlijk:

 

Klaas is zeer zeker uitmuntend op het interpersoonlijke vlak.

Door zijn rust en correcte luisterende oor heeft hij snel een duidelijk beeld van de student alsmede ook zijn collega’s op dit gebied.

Hij weet met zijn rust de leiding te nemen in de groep, maar ook bij de individuele student. Hij heeft hier absoluut geen provocatie bij nodig! Hij geeft op het juiste moment een strenge maar rechtvaardige toespraak en op andere momenten geeft hij aan de student/groep aan dat hij ze kan waarderen. En weet op zo’n manier duidelijk vertrouwen van studenten te verkrijgen zodat de studenten zich gehoord voelen.

Hierin heeft Klaas mijn verwachting overtroffen..!

De rust die Klaas innerlijk heeft ontwikkeld heeft zijn uitwerking op onze doelgroep (studenten van 16+ tot 26 jaar).

Met zijn handelen zie je daadwerkelijk dat studenten werken aan hun eigen handelen, verantwoordelijkheden en uitstraling binnen de groep.

Tevens biedt hij ten alle tijden hulp aan, aan collega’s in de omgang met studenten als het dreigt te stagneren.

Gewoonweg prachtig om te zien hoe hij met studenten 1 op 1 aan het werk is.. De student voelt zich op zijn gemak en wil vervolgens ook openlijk communiceren naar Klaas.

De omgang met studenten (lees ook “mensen”) versterkt Klaas in zijn karakter en geeft hem kracht om juist met het soms moeilijkere gedrag van studenten om te gaan.

 

M. Coppens Docent MBO groen/techniek.

Onderzoeksplan Medereiziger:

 

 

Allereerst zie ik de immense liefde die jij in het project hebt gestoken. Jij ziet de nood van de kinderen. En die is er. Ik heb zelf 28 jaar in het speciaal onderwijs gewerkt als leerkracht.

Er is veel aan de hand in de gezinnen waarin kinderen opgroeien.

 

En het is ZO waar: de basis is, dat iemand er voor je kunt zijn. Eigenlijk heel eenvoudig.

Daar zijn helemaal geen moeilijke plannen voor nodig.

Iemand die er gewoon is, is de basis voor de rest van je leven. Een soort rustige veiligheid waar je van op aan kan. Iemand die je ziet staan. En jij ziet dat!

Marie-Rose    Kindertolk