Wij zijn in maart 2019 gestart met het opzetten van deze bijzondere organisatie waarin wij jongeren willen helpen die om welke reden dan ook steun in de rug nodig hebben.

 

Ondanks dat wij een jonge organisatie zijn, groeien wij voorspoedig en zijn er nu elf vrijwilligers opgeleid tot Medereiziger, waarvan er zes mensen ook werkzaam zijn als medewerker binnen de stichting.

 

Onze intentie is om landelijk te willen werken, toch zal dit enige jaren in beslag gaan nemen.

 

In de kern van de stichting zijn wij allen Charasmatische Christenen en willen wij uit ons geloof anderen helpen door te dienen uit naasteliefde. Niet om anderen tot bekering te brengen. Mocht tijdens gesprekken blijken dat er vragen zijn over ons geloof, zullen wij uit ons hart getuigen wat God en de Bijbel voor ons betekenen. Dat wij in de kern allen Christenen zijn maakt dat wij eensgezindheid een stabiele basis vormen voor de stichting.

 

Voor ons staat vast dat iedereen waarvol en geliefd is, welke overtuiging deze ook heeft.

 

Iedereen die een warm hart heeft voor de medenmens is daarom van harte welkom om deel te nemen aan de cursus Medereiziger en het starten van een vruchbaar traject met een jongere.

Organisatie